• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Dansk Pædiatrisk Selskab/Yngre Pædiatere skal udpege 2 nye juniorinspektorer i region Nord - og du har nu chancen for at blive en del af korpset!

 

Nanette Mol Debes er ny delkursusleder i neurologien. 

Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi.

 Sundhedsstyrelsen offentliggør for første gang anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier.

 

 Hvem fortjener sit eget frimærke?

 

Opdateret relevant bog om medicinsk børnemishandling tilgængelig her!

Det tager i dag 3 års efteruddannelse at blive pædiatrisk fagområdeekspert på europæisk niveau.

 

Repræsentanter fra de mange aktive udvalg i Dansk Pædiatrisk Selskab mødtes med bestyrelsen d. 31.08.18.

I Dansk Pædiatrisk Selskab er vi bekymrede over en spredning af de københavnske børneafdelinger på flere matrikler.

 

Læs Dansk Pædiatrisk Selskabs visioner og strategier for 2018-2020 under Selskabet.