• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

De tre højst ratede retningslinjer blev (i alfabetisk rækkefølge):


Gå ind og stem på Jeres favorit her (én stemme per person): STEM på Årets Retningslinje

I kan stemme frem til 1. september 2020, hvorefter resultatet offentliggøres på generalforsamlingen og i efterfølgende DPS-nyhedsbrev.

Det er sjovest hvis I er mange der stemmer 😊

Føtal alkohol syndrom
Som noget nyt, vil vi fremover sætte fokus på en udvalgt retningslinje, som vi synes udmærker sig blandt de MANGE gode.
Vi har i år valgt ” Fetal Alcohol Spectrum Disorders” (Socialpædiatriudvalget).

Det er en retningslinje der på fineste vis forsøger at give os en ramme for en tilstand, der er svær at få greb om. Den er grundig og overskuelig i sin beskrivelse af det komplekse syndrom og er pædagogisk med sin anvendelse af kliniske billeder, som er til hjælp for alle ikke-eksperter. Retningslinjen kan øge sandsynligheden for, at flere af os vil være i stand til at genkende denne sjældne, men vigtige, tilstand.