• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

På DPS' generalforsamling på Børnedage 2019 blev bestyrelsen valgt.


Bestyrelsens konstitution:
Klaus Birkelund Johansen, formand (AUH)
Christina Bjørn, fagudvalgssekretær (Esbjerg hospital)
Peter Toftedal Hansen, kasserer (OUH)
Louise Lundby Christensen, faglig sekretær 
Anne Louise Bischoff, næstformand (Nordsjællands hospital)
Gylli Mola, (Formand YP), videnskabelig sekr., kurser m.m. (Rigshospitalet)
Signe Bødker Thim. Repr. fra Uddannelseudvalget. (AUH)