• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • BørneUngeKlinikken, Neonatalklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion Børn og Unge glæder sig til at se jer til Børnedage d.17.-19.5.2020 på Comwell Roskilde.

  Program samt tilmeldingsinfo findes her:
  https://www.tilmeld.dk/boernedage2020/boernedage-2020.html

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Udvalg for Global Børnesundhed har taget initiativ til et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Udtalelsen opfordrer til at arbejde for lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark med fokus på flygtninge. Brevet er underskrevet af Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

Læs brevet her.